Velkommen til Totaltransport AS

Selskapet ble stiftet 01.09.1993. I dag driver vi med bulktransport, maskintransport,

containertransport og transport av levende fisk (smolt / yngel og leppefisk).